Geodeta

Pod hasłem „geodeta Olsztyn“,” najczęściej można znaleźć propozycje firm działających w tej branży zawierające kompletny zestaw wykonywanych przez nich usług w tym zakresie. Do najistotniejszych prac, jakie wykonują geodeci, przynależą zazwyczaj zadania takie jak podział nieruchomości, wznawianie znaków granicznych czy rozgraniczanie nieruchomości, wykonywanie dokumentacji do celów prawnych bądź map zasadniczych do celów projektowych. Pierwsze z tych zadań, podział nieruchomości, wykonuje się wtedy, gdy właściciel jakiejś nieruchomości, na przykład działki, wyraża chęć wydzielenia części ze swojej nieruchomości. Może tego potrzebować na przykład po to, aby ją spieniężyć lub też komuś darować. Wznowienie znaków granicznych i rozgraniczenie nieruchomości to nic innego niż ustalenie, w którym dokładnie miejscu biegną granice owej nieruchomości. Innymi słowy, ma to na celu udowodnienie w świetle prawa, dokąd dosięga prawo własności, jakim dysponuje właściciel konkretnej nieruchomości. Celem tego jest wyeliminowanie przypadku, gdy ktoś przywłaszcza sobie część jego własności, na przykład wznosząc ogrodzenie tam, gdzie już znajduje się jego działka. Wykonywanie dokumentacji do celów prawnych jest bardzo pożyteczne, ponieważ pozwala na wyjaśnienie wszelkich sprzeczności bądź nieścisłości, które czasem mogą mieć miejsce na przykład w księgach wieczystych czy też ewidencjach gruntów. Jeżeli zaś chodzi o mapy zasadnicze do celów projektowych, pod tym tajemniczo brzmiącym określeniem kryje się aktualizowanie map, co jest konieczne do tego, aby można było wykonywać projekty budowlane zgodne z aktualną sytuacją w jakiej znajduje się dana nieruchomość. Stanowi to nie tylko obowiązek wiążący się niestety z koniecznością poniesienia pewnych wydatków, lecz również wielkie ułatwienie przy późniejszym wykonywaniu projektu.

Comments are closed.