Rzeczoznawca majątkowy

Nazywam się Hanna Szeluk-Bojko, ukończyłam Akademię Ekonomiczną w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny), skończyłam także studia podyplomowe w Kolegium Zarządzania Akademii Ekonomicznej. Na śląsku działam od 2001 roku, początkowo jako pośrednik w obrocie nieruchomościami nr uprawnień 6662, następnie zajmowałam się administrowaniem nieruchomościami komercyjnymi, obecnie szacuję nieruchomości (wycena mieszkania, wycena działki, wycena nieruchomości). Taka ścieżka zawodowa daje mi gruntowną wiedzę na temat różnych segmentów rynku nieruchomości.

Prowadząc działalność jako rzeczoznawca majątkowy wykonuję operaty szacunkowe oraz inne opracowania i ekspertyzy związane z rynkiem nieruchomości.

Świadczę usługi wyceny :

– nieruchomości komercyjnych: biurowych, handlowych, magazynowych, przemysłowych, produkcyjnych ;

– lokali mieszkalnych,użytkowych ;

– budynków mieszkalnych ;

– nieruchomości gruntowych niezabudowanych ;

– nieruchomości rolnych i leśnych ;

– nieruchomości zabytkowych ;

oraz ograniczonych praw rzeczowych (służebność gruntowa, służebność przesyłu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu ) dla następujących celów:

* sprzedaży nieruchomości ;

* zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy ;

* aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste ;

* wywłaszczeń ;

* opłat adiacenckich ;

* ustalenia wysokości renty planistycznej ;

* skarbowo – podatkowych ;

* ustalenia wartości środków trwałych do amortyzacji, ubezpieczenia ;

* sprawozdań finansowych ;

* wkładów niepieniężnych (aportów) do spółek ;

* odszkodowań ;

* ustalenia czynszu dzierżawnego ;

* określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora ;

Comments are closed.