Nearshore

Specjalna strefa ekonomiczna to pojęcie zwłaszcza jurydyczne, oznaczające wyodrębnioną część obszaru kraju, w której działalność gospodarcza może być prowadzona na preferencyjnych warunkach, tj. firmom, jakie nabyłyby oficjalną zgodę na funkcjonowanie w strefie przysługuje pomoc publiczna w formie obniżenia podatku. Tego rodzaju wybieg wykorzystywany jest nie jedynie w naszym kraju, lecz również w pozostałych państwach Europy Środkowej oraz na wschodzie. Celem ich zakładania jest ożywianie wzrostu ekonomicznego wybiórczo, tak żeby jego ośrodkami były wytyczone strefy ekonomiczne oraz przyspieszenie rozwoju regionów poprzez zachęcanie do innowacyjnych projektów i promocję tworzenia stanowisk pracy. Powstawanie tego rodzaju obszarów to ciekawa oferta inwestycyjna biorąc pod uwagę inwestycje w Polsce z wykorzystaniem kapitału zagranicznego. Od czasu przynależności Polski w Unii Europejskiej, naturalnie uprościły się kwestie fiskalne, jak i formalności określające inwestycje zagraniczne. Przesłanką do korzystania z pomocy publicznej jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na sprecyzowanym terenie inwestycyjnym. Dokładne warunki powstawania stref oraz podejmowania inwestycji zagranicznych w Polsce ustala stosowna ustawa i jej akty wykonawcze. Zgodnie z zasadą business facilities, tereny pod inwestycje określane są z uwzględnieniem celu głównego – tj. sprawiedliwego rozwoju regionów. Od nazw geograficznych także z reguły nadawane są nazwy utworzonych stref, natomiast swoim zasięgiem obejmują one tereny inwestycyjne położone we wskazanych, sąsiadujących miastach i gminach. Wyznaczanie strefy wiąże się z oczekiwaniami publicznymi, lecz niewielu ludzi oczekuje od tego typu inwestycji astronomicznych zarobków, istotniejsza jest duża ilość miejsc zatrudnienia oraz pewność solidności zatrudnienia.

Comments are closed.