Wycena mieszkań

Aby ocenić nieruchomość trzeba zgłosić się do rzeczoznawcy, który ma uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości. Rzeczoznawca nieruchomości Warszawa to osoba fizyczna, która ma odpowiednie uprawnienia nadane poprzez Ministra Infrastruktury. Takie uprawnienia zdobywa się przez zdanie egzaminu przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną. Przedtem jednak należy ukończyć studia wyższe magisterskie jak również podyplomowe z zakresu wyceny domów i mieszkań. Ponadto potrzebna jest również roczna praktyka zawodowa. Rzeczoznawca nieruchomości Warszawa uzyskuje prawo wykonywania zawodu od dnia wpisu do centralnego rejestru rzeczoznawców finansowych, prowadzonego poprzez Ministra Infrastruktury. Rejestr można znaleźć w Dzienniku Urzędowym MI a także na serwisach internetowych tego Ministerstwa. Rzeczoznawcy majątkowi Warszawa posiadają prawo do określania wartości nieruchomości, maszyn jak również urządzeń trwale związanych z nieruchomością i szkód albo nakładów dotyczących domów i mieszkań. Określają więc wartość rynkową, odtworzeniową, katastralną i ofertę bankowo- hipoteczną. Wycena nieruchomości sporządzana jest w formie operatu szacunkowego w wersji pisemnej. Rzeczoznawca musi działać w zgodzie z prawem, Kodeksem Etyki Zawodowej, w sposób obiektywny oraz niezależny..

Comments are closed.