Leczenie chorób serca

Ciężko wyobrazić sobie współczesną medycynę bez EKG – zabiegu diagnostycznego stosowanego w celu wykrycia chorób serca. Ta bezpieczna metoda badań polega na rejestracji elektrycznej czynności serca z powierzchni na piersi poprzez badanie różnic potencjałów między dwoma elektrodami. Rezultatem badania jest krzywa elektrokardiograficzna na papierze milimetrowym bądź na komputerze.
Pomimo bycia podwaliną kardiologii, EKG nie jest niezawodne. Zdarzają się prawidłowe wyniki przy obecności schorzenia lub sytuacje odwrotne jak fałszywy wynik przy pełnym zdrowiu pacjenta. Istnienie tych niedoskonałości jednak nie przekreśla wartości jaką prezentuje telekardiologia.
Każdy z nas spotkał się z przykładem zapisu EKG warto więc zapoznać się z jego znaczeniem. Linia izoelektryczna jest punktem odniesienia do zaburzeń pracy serca i przedstawia się jako linia pozioma w czasie, gdy w sercu nie stwierdza się żadnych aktywności. Załamkami określa się odchylenia od linii izoelektrycznej – dodatnio w górę, ujemnie w dół. Odcinki to nic innego jak czas trwania linii izoelektrycznej pomiędzy załamkami. Odstępami nazywa się całkowity czas trwania odcinków i pobliskiego załamka.
Choć brzmi to może skomplikowanie to rzecz się na tym nie kończy. Do właściwej interpretacji elektrokardiogramu potrzebna jest znajomość wielu czynników takich jak wiek, stosowane leki i schorzenia pozasercowe, a osobą dokonującą diagnozy powinien być lekarz lub ratownik medyczny – pozwoli to na uniknięcie błędów wymienionych na początku, stąd też nasza oferta obejmuje takie produkty, jak porady lekarskie online.

Comments are closed.