Przewierty sterowane

W zasadzie każda dziedzina zawodowa może poszczycić się nowatorskimi rozwiązaniami, jakie sprawiają, iż rzeczy niemożliwe stają się możliwe jak również to w krótszym czasie. Do takiej dziedziny należą przeciski, jakie na całym świecie znane są jako nowatorskie technologie umożliwiające wyjątkowo wygodny rozwiert z pełną kontrolą. Urządzenie, którym wykonuje się przewierty sterowane, to przede wszystkim głowica wiercąca jak również sonda. Głowica wykonuje tzw. otwór pilotażowy, a w następstwie sterując rozwierca go do pożądanej średnicy, natomiast sonda kontroluje cały czas pracy oraz daje możliwość ewentualnej korekty, ominięcia przeszkody itp. Na koniec w otworach publikuje się odpowiednie rury, które posiadają pełnić swoją funkcję. Wiele projektów opiera się na skomplikowanych rozwiertach pod autostradami, rzekami, albo liniami kolejowymi, toteż przewierty sterowane okazują się najlepszym wyjściem w takie inwestycjach. Dużą zaletą tej technologii jest szybkość, bezpieczeństwo, lub mała ingerencja na powierzchni terenu podczas wykonywania takie prac.

Comments are closed.